Menu Zamknij

Eksperyment Aegis na Deceleratorze Antyprotonów

Cała materia, która nas otacza, składa się z atomów. Siły elektromagnetyczne i mechanika kwantowa opisują sposób, w jaki łączą się one w bardziej złożone struktury, takie jak cząsteczki lub sieci, a także sposób, w jaki elektrony są wiązane z jądrami. Ta sama teoria, która wyjaśnia strukturę materii, przewiduje istnienie odpowiedników antymaterii dla każdego obiektu materialnego. Odkrycie w 1932 r. pozytonów, antymaterialnego odpowiednika elektronów, potwierdziło tę hipotezę. Od tego czasu obserwowaliśmy antymaterię w eksperymentach akceleratorowych, promieniowaniu kosmicznym oraz jako produkty uboczne procesów radiacyjnych. Jednak nasz świat jest całkowicie zdominowany przez materię, a przyczyna tego jest zupełnie nieznana. Uważa się, że kiedy pierwsze cząstki powstały po Wielkim Wybuchu, ilości materii i antymaterii były takie same.

Aby zrozumieć, co doprowadziło do zniknięcia antymaterii w naszym wszechświecie, musimy zmierzyć wszystkie właściwości antycząstek i porównać je z ich materialnymi odpowiednikami. Eksperyment AEgIS, zlokalizowany w Deceleratorze Antyprotonów, został zaprojektowany do pomiaru spadku grawitacyjnego antyatomów wodoru, układu związanego utworzonego przez antyproton z pozytonem. Aparatura wykorzystuje silne pola magnetyczne i elektryczne, które utrzymują antymaterię z dala od materii, unikając jej anihilacji, a także lasery i systemy detekcji wykorzystywane w eksperymentach. System pułapek pozwala na utrzymywanie różnych atomów i cząstek w pobliżu siebie i obserwowanie ich interakcji. Ta elastyczność umożliwia produkcję antyatomów na żądanie, takich jak wodór, ale także bardziej egzotycznych stanów, w których atomy zawierają zarówno elementy materii, jak i antymaterii. Te obiekty, zwane atomami antyprotonowymi, przypominają laboratoria, w których możemy przetestować nasze najlepsze zrozumienie mechaniki i interakcji zachodzących poniżej skali nanometrycznej.

W 30. rocznicę przystąpienia Polski do CERN, w 2021 r., trzy z Polskich instytucji: Politechnika Warszawska, Instytut Fizyki PAN oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dołączyły do ​​eksperymentu Aegis, aby zgłębiać tajemnice antymaterii.